Ở nhiều nước châu Á, lạm dụng tình dục trẻ em được cho là chủ đề cấm kỵ, định kiến và hệ thống pháp lý lỏng lẻo đã khiến vấn nạn này tiếp tục nhức nhối và gây hoang mang cho xã hội./.