Lễ hội Kén rể ở Đường Yên, Đông Anh, Hà Nội.

Lễ hội Kén rể ở Đường Yên, Đông Anh, Hà Nội sau 60 năm gián đoạn, từ năm 2001 đến nay lại được tổ chức vào 2/2 âm lịch hàng năm, với những phần thi độc đáo, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân địa phương và du khách.

Lễ hội có mục đích tưởng nhớ và suy tôn nữ danh tướng Lê Hoa. Tương truyền, tướng Lê Hoa có công đánh giặc dưới thời Hai Bà Trưng. Sau đó, bà được phong tước và đóng bản doanh tại làng Đường Yên. Người dân quen gọi bà bằng tên “Thánh nữ” hay “Mẫu bà.” Lễ hội Kén rể cũng bắt nguồn từ đó.

Sau màn múa cờ và múa trống công phu, các chàng trai đến kén rể chính thức bước vào năm phần thi: thi văn bằng hình thức đối đáp, thi cày, câu ếch, bắt chạch trong chum, chọc chó.

Các phần thi tượng trưng cho học thức, thực tế, và tâm linh trong cuộc sống của người dân./.