So với các lĩnh vực khác thì văn hóa nghệ thuật có những đặc thù rất riêng biệt. Nó có khả năng thu hút sự quan tâm thậm chí là có sự ảnh hưởng chi phối tới các cá nhân hoặc đám đông ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một tác phẩm nghệ thuật, hay một phát ngôn của những người làm nghệ thuật thì có thể có những tác động tích cực hoặc tiêu cực tới những đối tượng tiếp cận. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của xã hội thì vai trò của người nghệ sỹ ngày càng được xem trọng.

Đối với những người nghệ sỹ chân chính thì họ thể hiện trách nhiệm không chỉ với các tác phẩm nghệ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cũng như nghĩa vụ công dân của mình trong việc đóng góp xây dựng đất nước./.

Các nghệ sỹ có sự ảnh hưởng chi phối tới các cá nhân hoặc đám đông ở nhiều lĩnh vực khác nhau.