​Bắt đầu từ một ý tưởng gốc độc đáo, người ta sẽ phát triển kịch bản phim. Sau đó, nhà sản xuất một mặt đi tìm nguồn vốn từ các nhà tài trợ, một mặt đi tìm nhà phân phối để bộ phim đến với khán giả

Trong khi đó, ​các ê kíp khác trong đoàn làm phim sẽ tổ chức việc lên khung, xác định các vai diễn, trang phục, xe cộ, hiệu ứng đặc biệt và âm thanh. Họ cũng chịu trách nhiệm thăm dò tìm kiếm địa điểm quay phim./.