Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Việt Nam vừa chính thức tham gia với tư cách là thành viên sáng lập tiềm năng của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định tham gia AIIB với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam có thêm nhiều quyền ưu đãi, bao gồm quyền tham gia việc hoạch định và xây dựng chính sách của ngân hàng này ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của ngân hàng, từ đó thể hiện được tiếng nói của Việt Nam cũng như các cổ đông có quy mô nhỏ khác trong ngân hàng này.

Theo dự báo, nhu cầu về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nước châu Á đến năm 2020 vào khoảng 8.000 tỷ USD ở quy mô các dự án cơ sở hạ tầng của các quốc gia và 290 tỷ USD đối với các dự án kết nối cơ sở hạ tầng khu vực.

AIIB được thành lập sẽ là một định chế tài chính đa phương với mức vốn điều lệ 100 tỷ USD. Với mục tiêu hoạt động là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực, AIIB sẽ đặt trọng tâm đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như năng lượng, vận tải, viễn thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh trong quá trình phát triển từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam là rất lớn. Mặc dù rất tích cực nhưng các nguồn vốn trong nước không thể đáp ứng đủ, do vậy cần huy động các nguồn vốn nước ngoài.

Trong thời gian vừa qua, các tổ chức tài chính quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chính phủ các nước cũng đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo quy định của WB và ADB, nguồn vốn ưu đãi dành cho Việt Nam thời gian tới sẽ ngày càng hạn hẹp vì đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình.

“Do vậy, với việc tham gia làm cổ đông của AIIB, chúng ta bổ sung được một nguồn quan trọng để thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý để trong quá trình xây dựng các dự án, lựa chọn các dự án thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế bền vững của đất nước trong thời gian tới," Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết./.