Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức tọa đàm kinh nghiệm xây dựng tòa nhà thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực của thư viện Quốc hội Việt Nam giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và JICA.

Tại Nhật Bản, thư viện Quốc hội là thư viện Quốc gia, trong khi ở Việt Nam, thư viện Quốc hội và thư viện Quốc gia là hai chủ thể độc lập. Thư viện Quốc hội là đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội Việt Nam được thành lập theo quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhằm kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thư viện Quốc hội có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong quá trình chuẩn bị xem xét các dự án, đề án, báo cáo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về chủ trương, việc xây dựng tòa nhà thư viện Quốc hội đã được xác định trong quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình do Bộ Xây dựng lập.

Các đại biểu dự tọa đàm nhận định việc có thêm không gian cho hoạt động thư viện Quốc hội là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển chung của Quốc hội Việt Nam. Đây là vấn đề khá mới mẻ bởi thiết chế về thư viện Quốc hội còn mới, chức năng của thư viện Quốc hội Việt Nam khác với hệ thống thư viện trong nước, vì vậy cần có thêm nhiều thông tin tư vấn, kinh nghiệm của các nước khác về vấn đề này để có thư viện phù hợp với xu hướng phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện Quốc hội trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng cần tăng cường vai trò của thư viện Quốc hội trong việc là trung tâm tri thức khoa học lập pháp để hỗ trợ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thực hiện các chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; đáp ứng một cách đầy đủ, tin cậy, khách quan, kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin, nghiên cứu của các đại biểu Quốc hội để phục vụ hiêu quả việc thảo luận, thông qua các quyết định của Quốc hội.

Đồng thời, thư viện Quốc hội cần tổ chức thông tin về hoạt động của Quốc hội một cách hữu hiệu, góp phần công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, phục công chúng trong việc tiếp cận tri thức; mở rộng mối quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước, các viện, cơ quan nghiên cứu để tận dụng các tri thức liên quan đến hoạt động của Quốc hội, phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của thư viện Quốc hội...

Dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực của thư viện Quốc hội Việt Nam được thực hiện từ tháng 1/2014 và kết thúc vào tháng 1/2017. Qua ba năm triển khai, dự án đã hỗ trợ Văn phòng Quốc hội và thư viện Quốc hội nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả./.