Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhằm mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, kể từ ngày 10/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiến hành giảm lãi suất cho vay đối với 05 đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm 0,5%/năm.

Các lĩnh vực được điều chỉnh giảm lãi suất bao gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ; công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong thời gian qua, trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp: tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường công tác quản trị rủi ro, Vietcombank đã và đang nỗ lực đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Ngân hàng này cũng liên tục triển khai các gói tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn đa dạngvới lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội như: cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch (quy mô 10.000 tỷ đồng); cho vay ngành cấp nước sạch (quy mô 10.000 tỷ đồng); đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu (quy mô 10.000 tỷ đồng); hợp tác phát triển ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (quy mô 10.000 tỷ đồng); cho vay phát triển ngành y tế (quy mô 30.000 tỷ đồng)…

Đây là những hành động thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế./.