Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015 của Bộ Tư pháp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-17/4, Đoàn Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng Cộng hòa Liên bang Đức do ngài Christian Lange dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Sáng 14/4, tại Hà Nội, đại diện Bộ Tư pháp hai nước đã ký Tuyên bố chung và Chương trình hợp tác ba năm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn từ 2015-2018.

Tuyên bố chung ghi nhận hai bên cam kết tiếp tục hợp tác nhằm thực hiện Tuyên bố chung về Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức ký ngày 29/2/2008 phù hợp với luật pháp và quy định của từng nước trên cơ sở tôn trọng, cùng có lợi và hiểu biết lẫn nhau.

Chương trình Hợp tác về Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn từ 2015 đến tháng 4/2018 với các nội dung trọng tâm gồm xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự - với trọng tâm là pháp luật hình sự liên quan đến tội phạm vị thành niên cũng như phòng chống tội phạm kinh tế và tội phạm tài chính kể cả tham nhũng, đảm bảo và thực thi các nguyên tắc nhà nước pháp quyền và bảo vệ con người.

Hai bên xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự cũng như pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và thương mại; nâng cao năng lực của các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp, hỗ trợ tăng cường năng lực cho các chức danh tư pháp thông qua hoạt động đào tạo ban đầu và bồi dưỡng nhằm thực thi Hiến pháp và pháp luật.

Tăng cường ý thức pháp luật của công dân và của các tổ chức, đoàn thể xã hội; tăng cường sự tham gia của các cơ quan pháp luật và tư pháp ở Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức quần chúng khác trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Hai bên cam kết hợp tác thông qua các hình thức tăng cường trao đổi về chuyên môn thông qua các lớp học, buổi thuyết trình, tọa đàm, hội nghị, hội thảo; trao đổi các đoàn nghiên cứu, khảo sát và bồi dưỡng, bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn; mở rộng và tạo điều kiện hợp tác về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao kiến thức và các hình thức hợp tác khác giữa các cơ quan và tổ chức hữu quan của hai bên; đào tạo pháp luật cho bậc đại học và sau đại học.

Hai bên mở rộng và tăng cường các hình thức trao đổi và hợp tác phù hợp khác, bao gồm cả năng lực của cơ quan chuyên môn, các trường đại học, các hội nghề luật vả các tổ chức hữu quan khác ở cấp trung ương, địa phương cũng như ở cấp liên bang và bang; trao đổi tài liệu và ấn phẩm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Hai bên tin tưởng rằng việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước sẽ tạo ra những tiền đề và động lực mạnh mẽ để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong những lĩnh vực quan trọng mà cả hai cùng quan tâm./.