VietinBank chủ trương kinh doanh tăng trưởng nhưng đảm bảo đi kèm với kiểm soát rủi ro được áp dụng chặt chẽ

VietinBank vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2016 với những thành công khi tăng trưởng mạnh cả về quy mô và lợi nhuận.

Tính đến 31/3/2016, cho vay khách hàng của VietinBank đạt 553.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2015. Chỉ số này đã đạt mức tăng lên tới 23% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng về quy mô còn thể hiện ở chỉ số nguồn vốn huy động.

Tính đến hết quý 1, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 503.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2015 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công bố thì để có kết quả đó, VietinBank đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo hướng phù hợp với đặc thù từng địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, chủ trương kinh doanh tăng trưởng nhưng đảm bảo đi kèm với kiểm soát rủi ro được áp dụng và kiểm soát chặt chẽ. Đây chính là những điều kiện giúp cho ngân hàng này tận dụng thành công những điều kiện thuận lợi từ nền kinh tế, đẩy mạnh hoạt động cho vay và tìm kiếm lợi nhuận.Theo đà tăng trưởng của quy mô hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank trong quý 1/2016 cũng đã tăng trưởng mạnh khi đạt 2.405 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, quy mô tổng tài sản của VietinBank cũng tăng lên, đạt 792.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm 2015 và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Những chỉ số ấn tượng này giúp VietinBank duy trì vị thế hàng đầu về lợi nhuận cũng như quy mô tài sản dẫn đầu thị trường và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, danh mục đầu tư của VietinBank liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng khả năng sinh lời, đảm bảo dự trữ thanh khoản cho toàn hệ thống và nâng cao vai trò, vị thế của VietinBank trên thị trường. Bên cạng đó, VietinBank không ngừng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm phát sinh lãi suất, tiền tệ.

Tính đến 31/3/2016, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 185.000 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cuối năm 2015 do VietinBank hiện thực hóa các khoản chứng khoán kinh doanh có lãi để ghi nhận lợi nhuận.


Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 377 tỷ đồng, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm 2016, VietinBank tiếp tục là ngân hàng thành công nhất trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng, có chất lượng tài sản hàng đầu (tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,96% dư nợ cho vay khách hàng và chiếm 0,8% dư nợ tín dụng, thấp nhất ngành ngân hàng).

Với những mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã giao, VietinBank đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, khẳng định vị thế là Ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành ngân hàng và kinh tế xã hội đất nước./.