Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/5, Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Vigecam) sẽ chào bán hơn 6,3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 28,87% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp kinh doanh cung ứng vật tư nông nghiệp lớn. Theo đó, Vigecam có các đơn vị cấp 1 trực thuộc Tổng công ty, làm đầu mối tiếp nhận vật tư tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và các đơn vị cấp 2 bàn giao về cho các tỉnh, thành phố quản lý tạo thành hệ thống cung ứng vật tư nông nghiệp.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp (tại ngày 31/3/2015)  đạt hơn 363,5 tỷ đồng, trong đó giá phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hơn 117,2 tỷ đồng.

Vigecam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu và kinh doanh vật tư nông nghiệp như phân bón, chè và các mặt hàng nông sản nội địa.

Ngoài ra, Vigecam cũng phát triển các hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi, kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 220 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch sẽ bán 238.200 cổ phần (1,08% vốn điều lệ) cho người lao động, 11.220 cổ phần (0,05% vốn điều lệ) cho tổ chức công đoàn và hơn 21,7 triệu cổ phần (98,87% vốn điều lệ) bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư./.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 – 2016 (đơn vị: tỷ đồng)