Một cơ sở sản xuất nước mắm ở Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố kết quả khảo sát nước mắm vào ngày 17/10, đến nay các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều ý kiến của các bên có liên quan về vấn đề này.

Trước nhiều thông tin khác nhau, chiều 21/10, đại diện VINASTAS đã lên tiếng và cung cấp một số thông tin liên quan đến Chương trình khảo sát nước mắm nói trên.

Đáng lưu ý, theo thông tin từ VINASTAS, báo cáo của đơn vị này chỉ nêu ra thực trạng chung về mức độ ô nhiễm asen tổng trong nước mắm mà không nêu tên của bất kỳ một loại nước mắm nào, hoặc đưa ra một chỉ định cụ thể của công nghệ chế biến hay xuất xứ địa lý của cơ sở sản xuất nước mắm nào.

Theo VINASTAS, chương trình khảo sát nước mắm đã được VINASTAS đưa vào kế hoạch của năm 2015 và 2016 với các bước cụ thể.

Chương trình khởi đầu bằng khảo sát sơ bộ (khảo sát đợt 1) tình hình mua bán nước mắm trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh; Tập hợp các tài liệu, thông tin thứ cấp có liên quan đến nước mắm; Tìm hiểu các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến chất lượng nước mắm.

Về kết quả thử nghiệm asen trong nước mắm, theo VINASTAS, thông tin về nước mắm có asen và hàm lượng asen càng cao đối với nước mắm có độ đạm càng cao đã được các báo đăng tải nhiều trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, trong thời gian đó cũng không có bất cứ ý kiến nào giải thích rõ về thực chất của việc nước mắm có chứa asen và bản chất của asen trong nước mắm độc hại như thế nào.

Để làm rõ vấn đề này VINASTAS quyết định thử nghiệm hàm lượng asen có trong các mẫu nước mắm khảo sát. Kết quả cho thấy đúng là trong gần 67% mẫu nước mắm khảo sát có chứa asen tổng vượt mức quy định trong QCVN 8-2:2011:BYT.

Bên cạnh đó, số liệu thử nghiệm cũng cho thấy đúng là nước mắm có độ đạm càng cao thì tỷ lệ mẫu có arsen tổng càng cao. Tuy nhiên kết quả thử nghiệm này mới chỉ thông tin về tổng hàm lượng arsen tức là bao gồm cả asen hữu cơ và asen vô cơ, trong đó đặc biệt là asen vô cơ có tính độc hại cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Chính vì vậy VINASTAS tiến hành thử nghiệm tiếp hàm lượng asen vô cơ trong 20 mẫu khảo sát có hàm lượng asen tổng vượt mức quy định.

Kết quả cho thấy cả 20 mẫu đều không phát hiện có arsen vô cơ với giới hạn phát hiện là 0,01 mg/l.

Với kết quả thử nghiệm sơ bộ này có thể đưa ra nhận xét là trong các mẫu nước mắm mà VINASTAS mua trên thị trường để khảo sát có tới gần 67% số mẫu có chứa asen tổng cao hơn mức quy định của Bộ Y tế, song chưa phát hiện thấy có asen vô cơ là chất gây độc hại cho người tiêu dùng.

Vì vậy, theo đại diện hiệp hội này, nếu bình tĩnh đọc kỹ thông tin do VINASTAS đưa ra thì chưa có vấn đề gì phải lo lắng như các thông tin báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Đại diện hiệp hội cho rằng đây cũng là cơ hội đưa vấn đề này ra để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học có ý kiến trả lời, phân tích chính thức về tính độc hại của asen trong nước mắm, giúp cho người tiêu dùng hiểu hơn về bản chất sản phẩm và quyết định việc sử dụng nước mắm cho gia đình.

Kết quả khảo sát trên cũng sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng để Bộ Y tế xem xét và quy định lại mức giới hạn tối đa cho phép asen tổng trong sản phẩm nước mắm cho đúng với bản chất nguyên liệu, công nghệ, tập quán sử dụng loại phụ gia này và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng nước mắm.

Hiện tại Bộ Y tế đã ban hành QCVN 8-2: 2011 về “Giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm,” theo đó quy định mức giới hạn tối đa cho phép asen trong nước chấm là 1,0 mg/L (theo quy định trong CODEX STAN 193:1995: khi nói đến asen mà không chỉ rõ loại arsen gì thì hiểu đó là arsen tổng) và lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được (Provisional Tolerable Weekly Intake - PTWI) là 0,015 mg/kg thể trọng (tính theo asen vô cơ).