Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa nhận giải thưởng “Dịch vụ Mobile Banking hàng đầu Việt Nam năm 2016” do tạp chí Global Banking Finance & Review - tạp chí hàng đầu về Tài chính Ngân hàng của Anh Quốc - trao tặng.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của VPBank trong việc phát triển ứng dụng Mobile Banking và cũng là lời khẳng định cho sự thành công của Ngân hàng này trong chiến lược số hóa các dịch vụ ngân hàng.

Với việc cung cấp các dịch vụ tài chính như quản lý tài khoản, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn (điện nước, điện thoại, truyền hình cáp, vé máy bay, vé tàu…); nộp tiền (tiền điện thoại, mua mã thẻ, nạp game); gửi tiết kiệm, vay vốn, thanh toán dư nợ thẻ tín dụng… VPBank Mobile là một trong những ứng dụng ngân hàng điện tử hiện đại và an toàn nhất tại Việt Nam hiện nay.

VPBank Mobile sử dụng được trên cả 3 hệ điều hành iOS, Android và Windows Phone, do đó đã thu hút hơn 40.000 người đăng ký và sử dụng.

VPBank vẫn tiếp tục nâng cấp, cải tiến giao diện cũng như các tiện ích của ứng dụng này nhằm thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của nhịp sống số hiện đại.

Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của VPBank đạt 193.876 tỷ đồng, tăng trưởng 18,8% so với cuối năm 2014. Vốn chủ sở hữu đạt 13.389 tỷ đồng, tăng 4.409 tỷ đồng so với năm 2014. Vốn điều lệ đạt 8.056 tỷ đồng, tăng 1.709 tỷ đồng do trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thặng dư vốn cổ phần đạt 1.289 tỷ đồng, tăng 1.287 tỷ đồng so với cuối năm 2014 do ghi nhận chênh lệch mệnh giá và giá bán cổ phiếu của ngân hàng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 629 tỷ đồng so với 2014.

Tổng huy động vốn (gồm tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá) cả năm đạt 169.895 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2014. Riêng tiền gửi của khách hàng đạt 130.271 tỷ đồng, tăng ròng gần 22.000 tỷ đồng (tương đương tăng 20%) so với 2014, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành ngân hàng và giúp VPBank tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng cao về huy động.

Trong năm 2015, VPBank đã phát hành thêm hơn 7.400 tỷ đồng các giấy tờ có giá có kỳ hạn từ 1-5 năm. Đây là nguồn vốn ổn định, dài hạn để tài trợ cho tăng trưởng tài sản trung dài hạn, đảm bảo an toàn trong cấu trúc tài sản./.