Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV VAMC cho ông Nguyễn Tiến Đông (trái). (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Ngày 03/1/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kể từ ngày 01/01/2017, thay ông Nguyễn Quốc Hùng.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 05 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho rằng, VAMC được thành lập là quyết tâm to lớn của hệ thống chính trị, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề xử lý nhanh nợ xấu của tổ chức tín dụng. Thời gian qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các Vụ, Cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để VAMC hoàn thành nhiệm vụ mua, bán, xử lý nợ xấu đặt ra.

Dù còn nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, thị trường nhưng VAMC đã phát huy được vai trò là công cụ đặc biệt trong việc xử lý nợ xấu, giảm thiểu rủi ro do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị, thời gian tới, VAMC rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ về các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là mua, bán xử lý nợ xấu qua đấu giá theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành; tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án nâng cao năng lực xử lý nợ xấu của Công ty theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong trung hạn nhằm xử lý dứt điểm và hiệu quả các khoản nợ xấu đã mua từ các tổ chức tín dụng theo lộ trình tổng thể, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng từ nay đến năm 2020.

VAMC cũng cần xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017 theo quy đinh pháp luật để tổ chức, triển khai thực hiện trong tháng 01/2017. Kế hoạch của VAMC trong năm 2017 cũng như những năm sắp tới cần gắn với kế hoạch công tác của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, VAMC hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân tích thực trạng các khoản nợ đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, từ đó lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu. Phê duyệt kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn về chỉ tiêu xử lý nợ xấu cụ thể thông qua cơ chế giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra, tập trung vào các giải pháp bán nợ xấu, tài sản bảo đảm phối hợp với các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ, cơ cấu lại các khoản nợ.

Phó Thống đốc cũng chỉ rõ, việc xây dựng kế hoạch biên chế lao động năm 2017 và những năm tiếp theo cần tính toán cẩn trọng, thật sự có chất lượng và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến trao quyết định cho tân Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho ông Nguyễn Quốc Hùng (phải). (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng trao Quyết định của Thống đốc cho ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, kể từ ngày 01/01/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Quốc Hùng là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Đánh giá cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của ông Nguyễn Quốc Hùng trong thời gian công tác trước đây, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến tin tưởng, ông Hùng cùng với tập thể cán bộ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích cao trong thời gian tới./.