Chiều 3/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Mahmoud Mohieldin, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) để trao đổi về một số dự án giáo dục và an sinh xã hội mà Chính phủ Việt Nam đang tập trung triển khai thực hiện.

Đánh giá cao những đóng góp của WB đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhờ sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng các nhà tài trợ nói chung và WB đã giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn vừa qua.

Phó Thủ tướng mong muốn WB tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết về tài chính và kỹ thuật giúp Việt Nam thực hiện thành công những mục tiêu quan trọng, trong đó có khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực.

Về bảo đảm an sinh xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột cơ bản gồm phòng ngừa và bảo đảm an toàn cho người dân trước các rủi ro; bảo vệ nhằm đưa người dân thoát khỏi tình trạng nghèo đói; thực hiện quyền bình đẳng và thúc đẩy nhằm tạo cơ hội cho người dân nâng cao tay nghề.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ tư vấn và tài chính giúp việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững sau khi đạt được mức thu nhập trung bình và hỗ trợ Việt Nam trong chương trình phòng chống lao quốc gia nằm trong chương trình tổng thể của Chương trình vì một thế giới không còn bệnh lao.

Bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển về kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, ông Mohieldin khẳng định những hỗ trợ tín dụng của WB trong thời gian qua đã được Chính phủ Việt Nam sử dụng một cách có hiệu quả đặc biệt là nguồn vốn dành cho giáo dục, an sinh xã hội.

Ông Mohieldin khẳng định thời gian tới WB sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn tín dụng để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các quyết sách liên quan đến giáo dục, nông thôn, đặc biệt là ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững theo hướng phát triển hệ thống hệ thống dịch vụ an sinh xã hội phù hợp với Việt Nam./.