Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu đối với các Cục quản lý Đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý đường bộ cao tốc, nhà đầu tư BOT kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ.

Theo Tổng cục Đường bô, thời gian gần đây tình hình phương tiện, lưu lượng giao thông tăng cao, mặc dù các đơn vị quản lý đã tích cực khắc phục, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhưng nhiều vị trí nguy hiểm vẫn tiếp tục phát sinh và tồn tại trong quá trình khai thác.

Để kịp thời phòng ngừa tai nạn xảy ra, nâng cao an toàn giao thông trên đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên thường xuyên kiểm tra, kịp thời cập nhật các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tiến hành lập hồ sơ điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông có liên quan đến cầu đường thì cần dự kiến kinh phí đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý (căn cứ vào số vụ tai nạn, mức độ nghiêm trọng, tính chất tuyến đường...) để trình trong kế hoạch xử lý hàng năm hoặc xử lý đột suất về Tổng cục Đường bộ (đối với Quốc lộ).

Sau khi cho phép thực hiện hoặc có trong kế hoạch, các đơn vị cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và các thủ tục liên quan để thực hiện nhanh nhất.

Trong thời gian làm các thủ tục hoặc trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, chưa thể đầu tư xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, nhà đầu tư phải có các biện pháp xử lý tạm thời ngay các điểm này (cắm biển báo, sơn kẻ đường, sơn gờ, vạch dẫn hướng hoặc phát quang tầm nhìn...) và theo dõi, để nâng cao an toàn giao thông.

Ngoài ra, đối với các tuyến đường địa phương, Tổng cục Đường bộ đề nghị các Sở Giao thông Vận tải tham mun cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp xử lý kịp thời.

Liên quan đến vấn đề này, Ban An toàn giao thông Hà Tĩnh vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm triền khai thi công cải tạo xử lý điểm đen tại nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh Thị xã Kỳ Anh với Quốc lộ 12C và bổ sung lưới chống chói trên Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.

Trong thời gian gần đây, trên các tuyến đường Quốc lộ toàn quốc đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ngoài nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do tổ chức giao thông và một số hạng mục phụ trợ chưa hợp lý.

Để xử lý những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với địa phương, các cơ quan quản lý đường bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện bổ sung lưới chống chói trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, đến nay việc thi công cải tạo xử lý điểm đen tại nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh với Quốc lộ 12C chưa được triển khai thực hiện, tai nạn giao thông tại nút giao này vẫn liên tục xảy ra; việc bổ sung lưới chống chói trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh chưa được quan tâm.

Để hạn chế tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tránh trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi đó mới gấp rút lên phương án xử lý./.