Tàu Hoàng Tuấn 28 vi phạm quy định an toàn hàng hải. (Ảnh: Hoàng Ngọc/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang vừa ký công văn số 1563/CĐTNĐ-TCCB về việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan trong vụ việc tàu Hoàng Tuấn 28 chở dăm gỗ trên boong không đóng nắp hầm hàng rời cảng Bến Kiền (Hải Phòng), yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 1 xử lý kỷ luật nghiêm khắc và thỏa đáng các cá nhân có hành vi vi phạm tại đơn vị.

Công văn của Cục đường thủy nội địa Việt Nam nêu rõ: "Qua phản ánh của các cơ quan báo chí về vụ việc tàu Hoàng Tuấn 28 chở gỗ dăm trên boong không đóng nắp hầm hàng rời cảng tại khu vực Bến Kiền, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 có hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động của đơn vị, tình hình nội bộ của cơ quan có những phát sinh diễn biến phức tạp."

Công văn của Cục đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu Ban lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 tổ chức tiến hành kiểm điểm trách nhiệm khách quan, đúng theo quy định đối với những lỗi vi phạm của các cá nhân tại đơn vị…

Tuy nhiên, quá trình tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tại đơn vị liên quan đến vụ việc chưa sâu sắc, triệt để, chưa thật xác đáng với mức độ khuyết điểm vi phạm, chưa nhận thức đúng hậu quả vi phạm; biện pháp xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ việc theo báo cáo của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 là chưa kịp thời. Như vậy, việc tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan là chưa đạt yêu cầu.

Về hình thức xử lý, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu, Ban lãnh đạo và Đảng ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 tổ chức họp ngay để chỉ đạo việc thi hành kỷ luật nghiêm khắc và thỏa đáng các cá nhân có hành vi vi phạm tại đơn vị; tiến hành xử lý điều chuyển ngay công tác đối với các cá nhân vi phạm và Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng sang làm công việc khác, không bố trí giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các Đại diện Cảng vụ thuộc đơn vị; Ban Giám đốc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trên cương vị lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị trước vụ việc vi phạm nêu trên, để thực hiện kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo Cục.

Ngoài ra, Công văn cũng nêu rõ, việc kiểm điểm, xử lý vi phạm yêu cầu phải khách quan, đúng đắn; cá nhân vi phạm phải tự kiểm điểm đánh giá đúng mức độ vi phạm của bản thân và tự nhận hình thức kỷ luật, phương hướng khắc phục đối với vi phạm.

Hội đồng kỷ luật của đơn vị có kết luận xử lý thỏa đáng đối với khuyết điểm của các cá nhân vi phạm và báo cáo về Cục Đường thủy nội địa trước ngày 5/8/2015./.