Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các vụ việc trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em xảy ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 2004/UBND-VX2 yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em và tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm, người trực tiếp làm việc với trẻ em.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về đường dây tư vấn miễn phí 18001769 để mọi trẻ em, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở trợ giúp trẻ em, các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em; kiên quyết giải tán các cơ sở hoạt động không có giấy phép và vi phạm quyền trẻ em.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em; thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho trẻ em bị xâm hại hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ bị xâm hại; quản lý chặt chẽ và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ Internet, đồ chơi, văn hoá phẩm... nhằm hạn chế những tác động xấu đến trẻ em; tích cực phát hiện, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; tổ chức kiểm tra địa bàn quản lý tình hình trẻ em tạm cư, phát hiện và xử lý các điểm tập hợp trẻ em bất hợp pháp để trục lợi, quản lý chặt chẽ đối tượng đã có tiền án về tội xâm hại trẻ em.../.