10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật trong năm 2015

Việt Nam lọt vào top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là một trong số 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2015.
(Vietnam+)