10 sự kiện nổi bật của ngành Giao thông Vận tải năm 2015

Năm 2015, ngành Giao thông Vận tải đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực nổi bật hàng loạt các công trình trọng điểm được đưa vào khai thác; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp...
Việt Hùng (Vietnam+)