10 sự kiện tiêu biểu của hoạt động Đoàn trong năm 2015

Năm 2015, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Tiêu biểu phải kể đến là chuỗi hoạt động "Theo bước chân những người anh hùng."
Phạm Mai (Vietnam+)