Theo Sở Công Thương Đồng Nai, trong 10 tháng vừa qua, kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt trên 517 triệu USD, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu càphê giảm kỷ lục so với những năm gần đây.

Khối lượng càphê xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt gần 115.000 tấn, giảm gần 57% về sản lượng và gần 55% về giá trị. Đây là mặt hàng nông sản có mức giảm mạnh nhất trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai trong 10 tháng qua.

Theo nhận định của Sở Công Thương Đồng Nai, nguyên nhân dẫn đến mặt hàng càphê xuất khẩu giảm mạnh do giá càphê xuống thấp, trong khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động không hiệu quả nên dẫn đến kim ngạch giảm. Ngoài ra, do chi phí đầu vào tăng, các doanh nghiệp càphê thiếu vốn, phải phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay do đó không chủ động được nguồn hàng và giá.

Một nguyên nhân khách quan khác, hiện nay các mặt hàng nông sản của Việt Nam; trong đó có càphê đang đối mặt với nhiều rào cản về kỹ thuật. Nhiều quốc gia nhập khẩu nông sản của Việt Nam trước đây đều thực hiện bảo hộ ngành nông nghiệp trong nước, đã lập các hàng rào kỹ thuật để hạn chế hàng nhập khẩu. Ngoài ra, do tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều nước đã hạn chế nhập càphê.

Ngoài càphê, trong nhóm hàng nông sản, kim ngạch xuất khẩu cao su cũng giảm hơn 7% về sản lượng và trên 22% về giá trị. Nguyên nhân là do sự sụt giảm từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, do giá cao su giảm mạnh nên sản lượng giảm 7% nhưng giá trị giảm đến 22%./.