Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Ngọc Khanh cho biết tỉnh vừa tiếp nhận dự án "Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu" với tổng nguồn vốn 10 triệu euro, trong đó Chính phủ Luxembourg tài trợ 8 triệu euro, còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Thời gian thực hiện dự án từ cuối 2013-2017.

Dự án tập trung nhiệm vụ nâng cao năng lực, kiến thức, khả năng quản lý nhà nước và cộng đồng, các hệ thống và nguồn lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo mang tính thích ứng được cải thiện; tăng khả năng bảo vệ, nguồn cung, khả năng chống chịu và tăng việc sử dụng các nguồn tài nguyên; tăng năng suất, tính đa dạng, tính công bằng và sáng kiến...

Dự án được thực hiện tại các xã ven biển và vùng đầm phá thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, nhằm hướng đến giảm tỷ lệ nghèo ở các khu vực nghèo nhất và giảm mức độ thiệt hại ở các khu vực dễ bị tổn thương nhất.

Từ năm 1998 đến nay, Luxembourg tài trợ cho tỉnh Thừa Thiên-Huế dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, tập trung trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ y tế-giáo dục, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Điển hình là các dự án hỗ trợ cung cấp trang thiết bị cho Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Huế với tổng giá trị viện trợ hơn 1 triệu euro; dự án "Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền" với tổng giá trị 4,75 triệu euro; dự án Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Thừa Thiên-Huế với tổng giá trị viện trợ tương đương 31,95 tỷ đồng.../.