10 trieu trai phieu cua Cong ty Tai nguyen Masan giao dich tren HNX hinh anh 110 triệu trái phiếu MSR092021, mã chứng khoán MSR11800 của Công ty Tài nguyên Masan đã chính thức giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HNX. (Ảnh: HNX/Vietnam+)

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan đã chính thức đưa 10 triệu trái phiếu MSR092021 (mã chứng khoán MSR11800) lên thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Tài nguyên Masan thành lập từ năm 2010 với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Tập Đoàn Masan và sở hữu các công ty được thành lập để phát triển Dự án Núi Pháo và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất công nghiệp khác (bao gồm Công ty Thương Mại và Đầu tư Thái Nguyên, Công ty Tài Nguyên Masan Thái Nguyên, Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty Vonfram Masan).

[Thị trường vốn và câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp]

Trước đó, ngày 31/1/2019, 15 triệu trái phiếu của Công ty Tài nguyên Masan đã chính thức niêm yết tại HNX với giá trị tương ứng 1.500 tỷ đồng. Hiện tại, có 2 mã trái phiếu doanh nghiệp MSR118001 và MSR118008 đều của Công ty Tài nguyên Masan đang niêm yết trên HNX./.

10 trieu trai phieu cua Cong ty Tai nguyen Masan giao dich tren HNX hinh anh 2(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Linh Chi (Vietnam+)