Chiều 29/5, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Vĩnh Long đã ký kết hợp đồng tín dụng Dự án cấp nước thành phố Vĩnh Long và Dự án cấp nước thị trấn Long Hồ, với tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Đây là Dự án thuộc Chương trình đầu tư cấp nước đô thị Đồng bằng sông Cửu Long (gồm các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre và Trà Vinh bằng nguồn vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Long nhằm nâng công suất từ 25.500m3/ngày đêm lên 35.000m3/ngày đêm có mức đầu tư 91 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2013, khi Dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia cho 95% dân số nội thị với mức tiêu thụ bình quân 145lít/người/ngày và 81% dân số ngoại thị với mức 120lít/người/ngày.

Dự án Nhà máy nước thị trấn Long Hồ có vốn đầu tư hơn 26,9 tỷ đồng. Năm 2013 khi Dự án hoàn thành sẽ nâng công suất của Nhà máy nước thị trấn Long Hồ từ 240m3/ngày đêm lên 1500m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt đạt tiêu chuẩn quốc gia cho 90% dân số ở thị trấn Long Hồ với mức tiêu thụ bình quân 110lít/người/ngày.

Mục tiêu của Chương trình đầu tư cấp nước đô thị đồng bằng sông Cửu Long là cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước sạch khu vực đô thị, tăng cường năng lực hoạt động, tăng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững đối với các Công ty cấp nước, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế- xã hội cho cư dân các tỉnh hưởng Dự án thông qua tăng cường chất lượng dịch vụ cấp nước và chất lượng nước sạch./.