1.200 công nhân khó khăn nhận vé tàu miễn phí về quê ăn Tết

1.200 tấm vé được được trao cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại, trao cơ hội cho những công nhân nghèo được về quê ăn Tết.
PV (Vietnam+)