Mạng tin địa lý quốc gia Mỹ dẫn một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy, trong số hàng tỷ chùm sao của dải Ngân hà có đến 15% là “các cặp song sinh” của hệ Mặt Trời.

Nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở điều tra các chùm sao nằm trong các hành tinh khổng lồ ở dạng thể khí. Các hành tinh này có đặc điểm tương tự Sao MộcSao Thổ của hệ Mặt Trời và cách rất xa các chùm sao.

Điều này giúp các hành tinh ở dạng thể đá có không gian phát triển rất nhanh trong khu vực thích hợp với sự sống tại các chùm sao. Nước có thể đã tồn tại trong khu vực thích hợp với sự sống ở các chùm sao. Kết luận này đã tăng thêm khả năng có hành tinh giống Trái Đất và tồn tại sự sống trong dải Ngân hà.

Các nhà thiên văn học cho rằng, hành tinh khổng lồ ở dạng thể khí thông thường hình thành ở một nơi cách rất xa các chùm sao, nhưng hành tinh ở dạng thể đá giống như Trái Đất lại hình thành ở một nơi rất gần các chùm sao.

Tuy nhiên các nhà thiên văn học cũng chỉ ra, trong một số chùm sao, các hành tinh khổng lồ ở thể khí sẽ có xu hướng di chuyển vào trong, điều này gây ảnh hưởng đến quỹ đạo di chuyển theo dạng phân li của các hành tinh nhỏ hoặc có thể làm phá hủy hoàn toàn các hành tinh ở dạng thể đá.

Kết quả phân tích số liệu từ vi thấu kính trong khoảng thời gian 4 năm cho thấy, nếu tất cả chùm sao trong dải Ngân hà đều tồn tại như các chùm sao của hệ Mặt Trời, thì ít nhất các nhà khoa học cũng đã phát hiện được 6 chùm sao như vậy.

Tuy nhiên tính đến nay họ mới chỉ thăm dò được một chùm sao giống các chùm sao trong hệ Mặt Trời, đó là vào năm 2006 các nhà khoa học đã phát hiện được một chùm sao giống như Sao Mộc trong hệ Mặt Trời./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)