Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Với mong muốn hỗ trợ các khách hàng có năng lực tài chính tốt, chủ động nguồn vốn, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, từ nay đến hết 20/12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng ưu đãi lãi vay ngắn hạn chỉ từ 5%/năm.

[Agribank cho vay 5.000 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao]

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, các khách hàng là pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn cho mục đích hoạt động của doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả khách hàng mới), vay vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn bằng VND từ 5% đến 5,5%/năm trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay.

Những khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện tham gia chương trình theo quy định như: Đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống của Agribank; có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch; cam kết thực hiện thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ với doanh số thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ tại Agribank tối thiểu tương ứng với tỷ trọng tài trợ vốn của Agribank.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm dịch vụ trong gói sản phẩm dịch vụ kết hợp (gồm: Tài khoản thanh toán; tiền gửi có kỳ hạn; tài trợ thương mại; bảo lãnh; chuyển tiền; các dịch vụ thanh toán trong nước qua Agribank; dịch vụ thẻ; dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking; bảo hiểm); cam kết chuyển ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh về tài khoản mở tại chi nhánh Agribank tối thiểu với các hợp đồng do Agribank tài trợ vốn đối với khách hàng xuất khẩu.

Cũng theo chương trình này, khách hàng tham gia chương trình tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất của Agribank không được tham gia các chương trình cho vay ưu đãi khác của Agribank cùng thời điểm và ngược lại.

Lãnh đạo Agribank cũng cho biết sẽ thực hiện loại trừ khách hàng khỏi đối tượng áp dụng ưu đãi lãi suất trong các trường hợp sau: Khách hàng để phát sinh nợ quá hạn hoặc phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay tại Agribank; khách hàng sử dụng vay vốn sai mục đích hoặc vi phạm cam kết tại hợp đồng tín dụng/hợp đồng bảo đảm tiền vay; khách hàng đồng thời có các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng với lãi suất tiền gửi cao hơn lãi suất cho vay ưu đãi theo chương trình này với kỳ hạn tương ứng.

Chương trình tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất là hành động thiết thực của Agribank nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và bổ sung tài chính thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, góp phần tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập./.