Người dân chờ khám chữa bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong tháng Năm, cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thông tin trên được đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa ra trong cuộc họp cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí diễn ra chiều 30/5 tại Hà Nội.

[Xây dựng quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử]

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

Tại cuộc họp, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cho biết, trong thời gian qua, cơ quan này đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh, thống nhất trong giám định và thanh toán bảo hiểm y tế.

Đây là là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và Bảo hiểm Xã hội, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua giao dịch điện tử để thực hiện kết nối tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị và trả kết quả từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội giúp rút ngắn thời gian, kinh phí (in ấn, đi lại…) tạo thuận lợi cho người, đơn vị tham gia. Đơn vị có thể tự tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận và giám sát được quá trình xử lý, thời gian trả kết quả.

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử lên tới trên 302.000 đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,9 triệu hồ sơ trên tổng số 6,8 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42%).

Trong lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã tiếp nhận xử lý trên 185.000 hồ sơ điện tử.

Từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 30.606 đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử hơn 1,7 triệu hồ sơ trên tổng số 4 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 42%); riêng số hồ sơ điện tử trong lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã tiếp nhận xử lý là trên 116.000 giao dịch (tỷ lệ 62%).

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh sẽ được kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, quản lý tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, thẻ cắt giảm, hết hạn.

Dữ liệu, thông tin liên quan đến khám, chữa bệnh được gửi ngay sau khi bệnh nhân ra viện lên cổng thông tin của cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Bộ Y tế để có thể quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định.

Theo vị đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sau gần hai năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia bảo hiểm y tế. Đây cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh./.