Tổng Cục Hải quan cho biết, năm 2011 toàn ngành phấn đấu có từ 18-20 cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Theo đó, ngành đề ra 5 biện pháp cụ thể hoàn thành mục tiêu trên, trong đó, biện pháp hàng đầu là thống nhất mô hình thông quan điện tử với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, toàn ngành từng bước triển khai hạ tầng công nghệ phục vụ mở rộng thủ tục hải quan điện tử ở địa bàn mới, xây dựng chuẩn trao đổi dữ liệu đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Việc triển khai các gói thầu mua sắm tập trung tại tổng cục như máy soi hàng hóa, hành lý, trang bị hệ thống camera giám sát, máy phát hiện phóng xạ... cũng được ưu tiên trong năm 2011. Ngoài ra, toàn ngành còn xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí dự toán phân bổ kịp thời, có hiệu quả.

Trong năm nay, ngành Hải quan cũng tập trung rà soát, hệ thống hóa phân tích hoạt động theo từng cấp tổ chức, nghiên cứu về mạng lưới cấp Chi cục khi triển khai thủ tục hải quan điện tử. Các cục, chi cục phân tích, đánh giá tồn tại hạn chế của hệ thống tổ chức bộ máy hải quan hiện nay và đề xuất giải pháp khắc phục.

Năm 2010, số lượng Cục hải quan đã triển khai thủ tục hải quan điện tử là 13 với 70 chi cục tham gia, trong đó có 7 cục hải quan triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 100% chi cục. Số lượng tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 254.248 tờ khai, tương ứng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,9 tỷ USD.

Thời gian thông quan trung bình đối với luồng xanh là từ 3-15 phút; luồng vàng điện tử từ 10-20 phút và luồng đỏ phụ thuộc vào thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa./.