Sáng 15/10, tại Hà Nội, 200 thương hiệu tiêu biểu hàng đầu Việt Nam đã được Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011.

Biểu dương và chúc mừng 200 doanh nghiệp được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu quan trọng, vượt qua thách thức, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Việt Nam đã ra khỏi nhóm nước chậm phát triển, thu nhập thấp trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng nêu rõ, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, quy mô sản xuất được mở rộng, đổi mới công nghệ được tăng cường đầu tư đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, xây dựng được thương hiệu và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng tin tưởng nhìn vào đội ngũ doanh nhân hôm nay, Việt Nam hoàn toàn có đủ trí và lực vượt qua khó khăn và hội nhập thành công; cho rằng để thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn 10 năm 2011-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015, một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, từng doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc tái cơ cấu bản thân doanh nghiệp, tiếp tục tăng quy mô về vốn hoạt động, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ chất lượng cao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban tổ chức giải thưởng quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng mối liên kết hợp tác giữa các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam, phát triển các thương hiệu đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt mang tầm toàn cầu để có thương hiệu lớn, có tên tuổi trên thế giới.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt nói riêng đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo môi trường và điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

200 thương hiệu được bình chọn giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011 đều là các thương hiệu lớn đại diện cho 25 nhóm ngành, hàng. TOP200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2011 đã tạo ra trên 703.000 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách 46.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 56.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 380.000 lao động. Các thương hiệu được bình chọn trong TOP10 Thương hiệu Việt Nam 2011 thuộc về các doanh nghiệp hàng đầu như Thaco, FPT, Vietinbank, Đạm Phú Mỹ, Eurowindow, Tisco, Việt Tiến, Vissan, Cafe Trung Nguyên, DRC.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên 10 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt tiêu biểu về trách nhiệm xã hội cũng được hội đồng bình chọn và tôn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vượt qua khó khăn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc bình chọn và tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi trách nhiệm xã hội là góp phần thực hiện chủ trương của Nghị quyết 11/CP về đảm bảo an sinh xã hội. Các doanh nghiệp được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi trách nhiệm xã hội, có mô hình giải pháp tốt trong thực hiện các chế độ đối với người lao động, đối với công tác bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được xét trao tặng hàng năm cho các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam có thể so sánh và cạnh tranh với thế giới, qua đó khuyến khích, động viên và định hướng cho các doanh nghiệp quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.

Qua 9 năm tổ chức, Sao Vàng đất Việt đã trở thành một trong những chương trình bình chọn và quảng bá thương hiệu có uy tín và qui mô lớn nhất tại Việt Nam; đồng thời là một chương trình có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2011 được tổ chức như Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN-Trung Quốc lần thứ IV do Việt Nam đăng cai tổ chức; chương trình đi bộ Diễu hành: “Sao Vàng đất Việt-Vì trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn;” Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế-Sao Vàng đất Việt 2011..../.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)