Tại cuộc họp trực tuyến tại bốn điểm cầu Hà Nội, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tổ chức ngày 5/1, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đề ra chỉ tiêu khai thác dầu và khí đạt 23 triệu tấn trong năm nay, trong đó đạt 15 triệu tấn dầu và 8 triệu tấn khí.

Ngoài ra, PVN còn phấn đấu sản xuất các sản phẩm chủ yếu như điện đạt 10,05 tỷ KWh; urê đạt 740.000 tấn; xăng dầu các loại đạt 4,9 triệu tấn; dầu hóa lỏng (LPG) là 651.000 tấn; cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 5 triệu tấn, khí khô là 7,6 tỷ m3; xuất khẩu dầu thô đạt 9,43 triệu tấn; doanh thu đạt 329.000 tỷ đồng.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm, PVN xác định các giải pháp chính như tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội; tích cực phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước và các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở nước ngoài.

Đồng thời, PVN cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tìm kiếm thăm dò ở nước ngoài; đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển mỏ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai đề án nhằm sớm đưa các mỏ mới vào khai thác.

Nhiều giải pháp khác cũng được PVN xác định như giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác của các Nhà thầu dầu khí, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ đã được phê duyệt, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái; vận hành an toàn và hiệu quả các Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; bám sát tiến độ các dự án trọng điểm của Nhà nước và trọng điểm của PVN, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo các dự án được đầu tư xây dựng đúng tiến độ.

PVN tiếp tục thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, triển khai cơ cấu lại nguồn lực phù hợp với điều kiện phát triển hiện tại của PVN; thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối đủ nhu cầu ngoại tệ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; sử dụng hiệu quả vốn, lựa chọn thực hiện đầu tư theo trọng điểm, không đầu tư các dự án chưa cấp bách hoặc kém hiệu quả.

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, tổ chức kiểm tra các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên, kịp thời có giải pháp xử lý để tạo điều kiện cho đơn vị thành viên phát triển.

Tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực của PVN và các đơn vị thành viên; tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trực thuộc để sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền cam kết thực hiện trong năm trên 500 tỷ đồng; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn bộ các cơ sở, đơn vị thành viên của PVN.

Trước mắt, PVN triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp đột phá trong nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Dự kiến tháng 2/2010, PVN chính thức nhận bàn giao và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy sản xuất polypropylene. Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn-đơn vị quản lý trực tiếp Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ chế biến 4,9 triệu tấn xăng, dầu các loại và 651.000 tấn khí LPG./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)