Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.

Đây là mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg.

Theo đề án, năm 2020, thanh niên Việt Nam ở độ tuổi 18 có chiều cao trung bình 167cm đối với nam, 156cm đối với nữ và đến năm 2030 chỉ số tương ứng với nam và nữ là 168,5cm và 157,5cm.

Cải thiện thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh của thanh niên theo các tiêu chí: khả năng chạy tùy sức 5 phút của nam 18 tuổi được tính trong quãng đường trung bình đạt 1.050m vào năm 2020, 1.150m vào năm 2030. Chỉ số này ở nữ 18 tuổi là 850m vào năm 2020 và 1.000m vào năm 2030.

Lực bóp tay thuận đạt trung bình 45kg đối với nam và 30kg đối với nữ (năm 2020).

Bên cạnh đó, đề án đặt mục tiêu tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đề án cũng nhấn mạnh việc hình thành phong trào toàn xã hộ chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam; mở rộng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, giúp con người phát triển hài hòa về thể lực, trí lực, tâm lực.

Đề án gồm 4 chương trình: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam; chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan; phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 3-18 tuổi; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc và chỉ đạo trọng điểm ở 4 thành phố, 6 tỉnh đồng bằng, miền núi; thực hiện trong 20 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2011-2020 thực hiện thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao. Giai đoạn 2 từ 2021-2030 sẽ thực hiện mở rộng trong phạm vi toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)