Theo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), đã có 23 công ty niêm yết chưa đủ vốn điều lệ 80 tỷ đồng đăng ký kế hoạch tăng vốn để trụ lại sàn HOSE, 9 doanh nghiệp sẽ chuyển sàn và 3 doanh nghiệp chưa có ý kiến.

Ngoài ra, HOSE cũng đang xem xét gần 10 hồ sơ xin niêm yết mới, trong đó có một số công ty lớn như Vietcombank, Công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo đánh giá của Sở, thời gian gần đây không còn hiện tượng doanh nghiệp ấn định giá chào sàn ở mức quá cao so với thị giá giao dịch trước khi lên sàn, do vậy hiện tượng cổ phiếu mới liên tục giảm giá sàn không xảy ra./.

(Tin tức/Vietnam+)