Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2015.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, đại diện Ban tổ chức giải cho biết năm 2015, Ban tổ chức nhận được 855 tác phẩm, nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều báo, đài Trung ương và địa phương trên cả nước thuộc 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình tham dự giải thưởng.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, các tác phẩm tham dự giải năm nay phản ánh khá tốt về mọi mặt hoạt động khoa học và công nghệ của các nhà khoa học, địa phương, doanh nghiệp cũng như của người dân, đi vào các nội dung cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế-xã hội.

Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2015 cũng ghi nhận thể loại mới là Giao lưu trực tuyến Techmart 2015 - Liên kết hội nhập và phát triển bền vững, đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, để lại nhiều dấu ấn đậm nét vì sự đầu tư công phu và đam mê.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, 23 tác phẩm, nhóm tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng năm nay. Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh việc xã hội hóa giải thưởng để các cấp, ngành, đơn vị cùng quan tâm để tổ chức ​giải thưởng hiệu quả và ngày càng chất lượng.

Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 với rất nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh được khá đầy đủ các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đến nay, Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm để trao tặng cho những tác phẩm, nhóm tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ của công dân Việt Nam đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ năm 2016 sẽ tiếp tục được phát động và đây là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc góp phần vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, những nhà báo có đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước bằng chính các tác phẩm của mình. /.