Tập đoàn tư vấn phá sản Begbies Traynor ngày 24/1 cảnh báo trong năm 2011 số doanh nghiệp bị phá sản ở Anh có thể lên đến 23.500, do chương trình cắt giảm chi tiêu của chính phủ bắt đầu "ngấm" dần vào nền kinh tế.

Theo Begbies Traynor, trong quý 4/2010 tại Anh có tới 147.836 doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, tăng 20% so với quý trước đó và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2009. Đây cũng là lần đầu tiên số doanh nghiệp bị phá sản tăng trong 7 quý liên tiếp.

Điều tra của Begbies Traynor cũng cho thấy trong số các doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính có hơn 3.000 doanh nghiệp nằm trong diện "nguy hiểm," với mức nợ tổng cộng 52,7 tỷ bảng, bao gồm nợ vay, nợ nhập hàng và nợ phí dịch vụ.

Mặc dù giảm về số tiền, nhưng số doanh nghiệp có vấn đề về khả năng thanh toán lại tăng 3% so với quý 3/2010, phản ánh thực trạng đa số các nạn nhân của chính sách thắt chặt chi tiêu là các doanh nghiệp nhỏ.

Ric Traynor, Giám đốc Điều hành của Begbies Traynor cho biết các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với hai thách thức là nhu cầu nội địa giảm và sức cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ lớn./.