Chiều 18/5, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố, sơ kết thực hiện giải ngân trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 và đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và liên huyện theo giai đoạn 2008-2010.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan quản lý, thường trực đề án kiên cố hóa trường lớp, từ tháng 6/2008 (thời điểm chính thức triển khai đề án) đến ngày 12/5/2009, tổng số vốn đã đầu tư cho các dự án đã đạt 5.086,6 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu Chính phủ hỗ trợ năm 2008 là 3.775,6 tỷ đồng; các địa phương đã phê duyệt và phân bổ cho các dự án là 3.763,8 tỷ đồng, đạt 99,7%; đã giải ngân được 2.819,3 tỷ đồng, đạt 74,7%.

Ngoài ra, các nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương là 888 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là 423 tỷ đồng (tổng cộng 1.311 tỷ đồng).

Số tiền trên đã xây dựng được 25.920/29.357 phòng học, đạt 87,6%, trong đó có trên 7.600 phòng đã đưa vào sử dụng; đồng thời xây dựng 8.944/9.726 phòng công vụ giáo viên, đạt 92,0% kế hoạch, trong đó có 3.228 phòng đã đưa vào sử dụng. Còn lại 3.637 phòng học (12,4%) và 782 phòng công vụ cho giáo viên (8,0%) đang làm thủ tục xây dựng.

Có 9 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% kế hoạch kiên cố hóa phòng học và nhà công vụ giao viên và giải ngân trái phiếu Chính phủ đạt 90%, có 6 tỉnh giải ngân trái phiếu Chính phủ đạt dưới 50%.

Theo Bộ Y tế, việc thực hịên đề án xây dựng, cải tạo bệnh viện đa khoa tuyến huyện, các tỉnh, thành phố đã giao cho các dự án năm 2008 được 3.750 tỷ đồng (100% kế hoạch) cho 425 bệnh viện, trung tâm y tế huyện và một số phòng khám khu vực, khối lượng đã hoàn thành gần 2.662 tỷ đồng (57% kế hoạch); số vốn năm 2009 được cấp đợt 1 là 3.000 tỷ đồng.


Báo cáo của 47 tỉnh đã triển khai đến tháng 4/2009 là 1.497 tỷ đồng bằng 59,88% kế hoạch 2009. Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho phép 22 tỉnh, thành phố mua 171 xe cứu thương đợt 2 trang bị cho các dự án bệnh viện tuyến huyện...

Sau khi tổng hợp báo cáo, kiến nghị của các bộ, tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận, sau 11 tháng thực hiện giải ngân trái phiếu Chính phủ theo các đề án kiên cố hóa phòng học, nhà công vụ cho giáo viên (vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn) đã giải ngân được gần 75% và đề án xây dựng, cải tạo bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện đã giải ngân được 57% là nỗ lực của các tỉnh, thành phố và các bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.


Các đơn vị này đã cải tiến thủ tục, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai các đề án khẩn trương, giải quyết vấn đề cấp bách về phòng học, nhà công vụ cho giáo viên; cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải hoàn chỉnh đề án tổng thể “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc miền núi, vùng khó khăn và các bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, nhi ở trung ương và địa phương từ trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013” để Thủ tướng phê duyệt trước 30/5/2009.

Vẫn còn một số tỉnh như Tuyên Quang, Phú Yên, Trà Vinh... giải ngân chậm vốn trái phiếu Chính phủ (dưới 50%), mà nguyên nhân đã được xác định là giá cả biến đổi, năng lực tư vấn, quản lý dự án tại các địa phương này còn ở mức hạn chế.


Mỗi tỉnh phải khẩn trương có giải pháp mới và phối hợp với liên bộ tháo gỡ khó khăn để bảo đảm kế hoạch giải ngân năm 2008 trước 30/6/2009 và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các địa phương phải rút kinh nghiệm năm 2008, cần chủ động phê duyệt, phân bổ dự án để khởi công xây dựng, chậm nhất vào tháng 12/2009 và hoàn thành giải ngân chậm nhất là hết quý I/2010.

Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7/2009 sẽ xem xét bổ sung kinh phí lần 2 năm 2009 hoặc tạm ứng kinh phí năm 2010 cho các địa phương thực hiện tốt giải ngân trái phiếu Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo khen thưởng các địa phương thực hiện tốt việc giải ngân trái phiếu Chính phủ./.


(TTXVN/Vietnam+)