(Nguồn: Vnews)

Theo Bộ Xây dựng, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, đã có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Các địa phương đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch xây dựng, xây dựng chương trình phát triển đô thị, thành lập khu vực phát triển đô thị và các Ban quản lý... tạo cơ sở thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, thì 23 tỉnh đang tiến hành lập mới hoặc điều chỉnh chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; các địa phương đã thành lập 13 khu vực phát triển đô thị và đang hình thành 12 khu vực phát triển đô thị khác.

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai các công tác phục vụ xây dựng Luật Kiến trúc; hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng./.