300 dai bieu du Dai hoi Doan Thanh nien Cong san Khoi cac co quan TW hinh anh 1Văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 300 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 57 cơ sở đoàn trực thuộc.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên Khối nhiệm kỳ 2012-2017. Đây cũng là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Khối thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới; nâng cao chất lượng công tác đoàn, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn đồng hành với thanh niên; phát huy trí tuệ của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh việc bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội lần này tập trung thảo luận tại 4 diễn đàn với các nội dung: tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong nhấn mạnh Đại hội là sự kiện tạo động lực, khí thế để công tác đoàn, phong trào thanh niên Khối tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Phần lớn đoàn viên, thanh niên trong Khối được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn cao. Thời gian qua, công tác đoàn, phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã có bước phát triển với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ đối ngoại, quốc phòng-an ninh của đất nước.

[5 dấu ấn phát triển của Đoàn Khối các cơ quan TW trong 5 năm qua]

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, với mục tiêu xây dựng tuổi trẻ Khối thời kỳ mới trên 5 tiêu chí: "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện," Đoàn Khối tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống và chính trị, tư tưởng cho thanh niên thông qua các chương trình như "Những trái tim tình nguyện," "Tổ quốc gọi tên mình"...

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện 38 công trình thanh niên cấp Khối, trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện, gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, có ý nghĩa thực tiễn, giáo dục cao, triển khai phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương theo từng nhóm lĩnh vực; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp...

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn Khối đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời khẳng định: Công tác đoàn, phong trào thanh niên tại các cơ quan Trung ương có vai trò quan trọng không chỉ trong các cơ quan mà trực tiếp hoặc gián tiếp có tác động, ảnh hưởng đến công tác đoàn, phong trào thanh niên cả nước; có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Nhân dịp này, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2017, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Khối các cơ quan Trung ương được tổ chức trong 2 ngày 27-28/9./.
Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)