Giao dịch tại Kienlongbank. (Nguồn: Kienlongbank)

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho ngân hàng Kiên Long.

Theo đó, tên chứng khoán là cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, mã chứng khoán KLB. Số lượng chứng khoán đăng ký là 300 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký là 3.000 tỷ đồng, tương đương 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ, với hình thức đăng ký là ghi sổ.

Như vậy, 300 triệu cổ phiếu KLB của Kienlongbank đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký. Đây là bước khởi đầu để cổ phiếu KLB chính thức gia nhập thị trường chứng khoán.

Trước đó, trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông được tổ chức hồi tháng 4/2016, Kienlongbank đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom. Với việc được VSD cấp mã chứng khoán được xem là bước đi đầu tiên để Kienlongbank chính thức gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó sẽ nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của ngân hàng, tạo thuận lợi trong việc giao dịch của cổ đông cũng như các nhà đầu tư./.