Chiều 11/10, giới thiệu về Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, sẽ được tổ chức từ 14-16/10 tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Văn Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng bộ Công an Trung ương.

Lực lượng Công an Nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiến nghị các giải pháp để ngăn ngừa các loại tội phạm. Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình,” biểu tình, bạo loạn, lật đổ.

Công tác điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự tăng đáng kể. Công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tiếp tục được đổi mới, với nội dung thiết thực, bám sát phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Công tác tổ chức, bộ máy của Bộ Công an đã được kiện toàn một bước cơ bản, đáp ứng đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ hiện nay. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được củng cố, kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác, bảo đảm cơ chế hoạt động và phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác Công an.

Theo Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.”

Ngoài các thành phần khách mời, Đại hội sẽ triệu tập 350 đại biểu bao gồm các đại biểu Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương đương nhiệm và đại biểu được bầu từ Đại hội của 18 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Được tổ chức với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và hiệu quả," Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương và ý kiến của đại biểu dự Đại hội tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)