Thành phố Huế đang triển khai dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, với tổng mức đầu tư 3.560 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ dự án, thành phố sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải 20.000m3/ngày, hệ thống cống thoát nước hỗn hợp dài hơn 210km, cải tạo hệ thống thoát nước trong thành phố và nạo vét một phần các sông An Cựu, Phát Lát và Như Ý.

Mục tiêu của dự án khi kết thúc cả hai giai đoạn dự kiến vào năm 2020, là thu gom và xử lý 85% nước thải của thành phố Huế.

Toàn thành phố hiện có 120 điểm xả nước thải, nước mưa, trong đó hầu hết đều thải trực tiếp ra sông mà không qua hệ thống xử lý.

Trước đây, Huế đã từng triển khai dự án thoát và xử lý nước thải từ nguồn ODA của Chính phủ Bỉ với tổng số tiền đầu tư lên tới 180 tỷ đồng (trong đó giá trị thi công đã đạt gần 100 tỷ đồng) nhưng dự án đã phải dừng giữa chừng do khâu khảo sát thiết kế dự án không phù hợp trong điều kiện thi công, gây lãng phí lớn./. (TTXVN)