(Ảnh minh họa: ​TTXVN)

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ hai sẽ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội từ 11 đến 13/12. Trong đó, phiên chính thức của đại hội diễn ra sáng mai, ngày 13/12.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá tình hình tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2010-2015, xác định phương hướng công tác tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020. 

Đại hội có sự giam dự của 364 đại biểu, là đại diện tài năng trẻ, xuất sắc của thanh niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và trên mọi miền của Tổ quốc. 

Độ tuổi bình quân của đại biểu là 29 tuổi, đại biểu có tuổi cao nhất là 39 tuổi, đại biểu tuổi thấp nhất là 9 tuổi.

Với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước,” Đại hội là thông điệp thể hiện lòng quyết tâm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập. 

Đại hội cũng sẽ tuyên dương, kết nối các tài năng trẻ Việt Nam có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ hội thảo còn có các diễn đàn để các tài năng trẻ được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp hiến kế, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.