Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết 14 ngân hàng nước ngoài đã cam kết cho PVEP vay dài hạn 430 triệu USD để đầu tư cho các dự án thăm dò khai thác dầu khí của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết khoản vay sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn đầu tư phát triển các dự án Dầu khí của PVEP, đặc biệt là dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Lô Junin 2 (Venezuela).

PVEP đã thu xếp thành công khoản vay này trong điều kiện thị trường tín dụng vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước. Hơn thế nữa, khoản vay đã thu hút được rất nhiều mối quan tâm và tham gia của các ngân hàng quốc tế uy tín trên thị trường quốc gia với tổng hạn mức cam kết đã tăng từ 300 triệu USD ban đầu lên tới 430 triệu USD.

Theo PVEP, năm 2011, để đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng 25 triệu tấn quy dầu, PVEP sẽ đưa bốn mỏ mới vào khai thác (ba mỏ tại Việt Nam và một mỏ ở Malaysia) và ký thêm 3-5 hợp đồng dầu khí mới.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh này, PVEP sẽ đầu tư khoảng 1.662 triệu USD vào các dự án thăm dò và khai thác khí./.