Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ dành 43.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp-nông thôn và chương trình "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Số tiền trên sẽ được đầu tư cho việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi; hoàn chỉnh, nâng cấp các công trình hiện có. Song song với đó Bộ xây dựng các công trình thủy lợi mới, trong đó ưu tiên các vùng hải đảo, sản xuất muối, mía, bông tập trung, các vùng cây công nghiệp như cà phê, chè, cây ăn quả.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt hiệu quả cao trong từng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trong ngành thủy lợi xây dựng kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là lồng ghép các chương trình phát triển nông-lâm-ngư nghiệp-nông thôn để có sự phối hợp hỗ trợ, tránh đầu tư trùng lặp.

Đối với hệ thống thủy lợi hiện có cần tập trung đầu tư nâng cấp, hiện đại hoá các công trình đầu mối, kênh mương; lắp đặt thiết bị điều khiển vận hành hiện đại để sớm phát huy năng lực thiết kế và nâng cao năng lực phục vụ cấp, thoát nước./.

(TTXVN/Vietnam+)