44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 1Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. (Ảnh: Dolab.gov.vn)

Liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2843/LĐTBXH-QLLĐNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2016 với 44 quận, huyện thuộc 10 tỉnh.

Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có 90 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 35% thuộc 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016.

Trong đó, 44 quận/huyện có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên chính thức được thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc.

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 2Lao động về nước đúng hạn khám sức khỏe trước khi trở lại Hàn Quốc làm việc. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Tuy nhiên, việc tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016 không áp dụng với lao động ngành ngư nghiệp đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường vừa qua gồm: huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Bố Trạch và Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).
  
Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2017 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc./.

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 3(Ảnh: PV/Vietnam+)

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 4(Ảnh: PV/Vietnam+)

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 5(Ảnh: PV/Vietnam+)

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 6(Ảnh: PV/Vietnam+)

44 quan, huyen bi tam dung tuyen chon lao dong di lam viec o Han Quoc hinh anh 7(Ảnh: PV/Vietnam+)

Hồng Kiều (Vietnam+)