Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Ninh Bình, Bến Tre và Lào Cai đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang, tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trên tổng số 144 đại biểu ứng cử, trong đó, 18 đại biểu nữ (21,18%), 7 đại biểu người dân tộc thiểu số (8,24%), 3 đại biểu không phải là đảng viên (3,53%), 21 đại biểu tái cử (24,71%), 1 đại biểu tôn giáo (tỷ lệ 1,18%).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai công bố, tỉnh đã bầu đủ 87 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Toàn tỉnh bầu được 272 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Riêng bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, toàn tỉnh bầu thiếu 93 đại biểu.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre, tỉnh bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Tổng hợp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, cử tri đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội được đảm bảo gồm hai đại biểu nữ, ba đại biểu là người dân tộc, một đại biểu tái cử...

Tỉnh đã bầu đủ số lượng 317 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; bầu 4.500 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đảm bảo số lượng theo quy định, không phải bầu thêm./.