Ngày 3/11, 500 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã chính thức được đưa vào giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Đây là doanh nghiệp thứ 163 và là đơn vị có số cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay niêm yết cổ phiếu tại HoSE. Tuy nhiên, số cổ phiếu thực tế được giao dịch chỉ là 12%, tương đương 60 triệu cổ phiếu. Số lượng 88% còn lại không được giao dịch chuyển nhượng trong 3 năm, bao gồm 78% cổ phiếu của PetroVietnam và 10% của cổ đông chiến lược Morgan Stanley.

Trong phiên đầu tiên, cổ phiếu PVF được giao dịch với giá 24.000 đồng/cổ phiếu.

Theo PVFC, mặc dù thị trường tài chính-tiền tệ Việt Nam và thế giới có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng PVFC vẫn hoạt động ổn định và đạt được thành tích đáng khích lệ. 9 tháng đầu năm nay tổng tài sản của PVFC đạt hơn 46.600 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.886 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng thời gian này năm trước.

Với việc chính thức niêm yết trên HoSE, PVFC thực hiện các cam kết với cổ đông, nhà đầu tư; góp phần tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Tổng công ty, thực hiện minh bạch hóa tình hình tài chính, tình hình hoạt động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, nguồn lực tiếp cận tham gia vào đầu tư vào PVFC./.

(TTXVN)