(Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 30/5, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Tiền Giang đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định là tám đại biểu.

Về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, cử tri tỉnh Tiền Giang đã bầu đủ 64 đại biểu. Trong số đó, đại biểu nữ có hơn 28%; đại biểu trẻ là trên 9%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm gần 5%; đại biểu tái cử là hơn 34% và đại biểu tôn giáo chiếm trên 3%.

Về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, có 396 người trúng cử (số đại biểu được ấn định là 397 người). Về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, có 4.741 người trúng cử (số đại biểu được ấn định là 4.751 người).

Danh sách 64 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp theo đơn vị bầu cử):

* Đơn vị bầu cử số 1:

1. Lê Minh Phượng - tỷ lệ 59,68%
2. Nguyễn Thị Sáng - 60,06%
3. Trần Văn Út - 70,68%

* Đơn vị bầu cử số 2:

1. Đoàn Thị Thanh Khỏi - 69,90%
2. Lê Thị Thanh Nhàn - 59,98%
3. Đặng Văn Tung - 60,65%

* Đơn vị bầu cử số 3:

1. Giảng Thị Mộng Huyền - 64,86%
2. Võ Văn Láng - 59,65%
3. Phạm Thị Mai Tiên - 61,70%

* Đơn vị bầu cử số 4:

1. Đoàn Tấn Minh - 74,1%
2. Nguyễn Văn Nhã - 82,97%
3. Nguyễn Thị Hồng Tuyến - 77,33%

* Đơn vị bầu cử số 5:

1. Bùi Ngọc Ẩn - 67,83%
2. Nguyễn Văn Phước Cường - 73,86%
3. Trần Kim Trát - 73,23%

* Đơn vị bầu cử số 6:

1. Phạm Văn Bảy - 68,86%
2. Võ Thị Búp - 68,22%
3. Cao Văn Mĩa - 73,52%
4. Châu Thị Mỹ Phương - 81,89%
5. Huỳnh Thị Phượng - 72,66%

* Đơn vị bầu cử số 7:

1. Nguyễn Văn Mẫn - 71,03%
2. Lương Quốc Thọ - 65,15%
3. Trần Văn Tổng - 67,32%

* Đơn vị bầu cử số 8:

1 . Huỳnh Văn Bé Hai - 63,39%
2. Nguyễn Văn Mười - 71,57%
3. Lê Minh Tùng - 65,36%

* Đơn vị bầu cử số 9:

1. Huỳnh Ngọc Anh - 81,51%
2. Lý Hoàng Chiêu - 64,99%
3. Nguyễn Văn Danh - 72,15%
4. Huỳnh Văn Hải - 67,49%
5. Nguyễn Thị Kim Nhung - 65,17%

* Đơn vị bầu cử số 10:

1. Võ Văn Bình - 63,86%
2. Trần Văn Dũng - 65,16%
3. Nguyễn Quang Thành - 65,48%

* Đơn vị bầu cử số 11:

1. Nguyễn Thành Diệu - 63,05%
2. Nguyễn Việt Hùng -64,86%
3. Nguyễn Trọng Hữu - 69,21%
4. Phạm Thanh Minh - 72,68%
5. Nguyễn Đức Toàn - 68,88%

* Đơn vị bầu cử số 12:

1. Ngô Hữu Thệ - 72,22%
2. Nguyễn Thị Uyên Trang - 62,63%
3. Tạ Văn Trầm - 65,36%

* Đơn vị bầu cử số 13:

1. Võ Ngọc Hà -55,66%
2. Lê Văn Hưởng- 67,32%
3. Phạm Ngọc Hoài Nhân - 58,73%
4. Nguyễn Thị Hồng Phượng, 63,85%

* Đơn vị bầu cử số 14:

1.Võ Tấn Hiền - 68,42%
2. Huỳnh Xuân Long - 70,39%
3. Trần Hoàng Nhật Nam - 72,88%
4. Lê Thanh Nghị - 59,15%
5. Nguyễn Thị Kim Ngọc - 64,12%

* Đơn vị bầu cử số 15:

1. Lê Thị Đẩu - 55,24%
2. Nguyễn Hữu Lợi - 71,48%
3. Hồ Thị Như Thủy - 57,48%
4. Nguyễn Thị Tuyết Vân - 63,72%

* Đơn vị bầu cử số 16:

1. Lưu Thị Hồng Anh - 61,87%
2. Mai Văn Mừng - 73,84%
3. Nguyễn Ngọc Trầm - 70,79%

* Đơn vị bầu cử số 17:

1. Nguyễn Văn Hùng - 63,07%
2. Lê Văn Nghĩa - 73,16%
3. Nguyễn Chí Trung- 77,45%

* Đơn vị bầu cử số 18:

1. Dương Văn Bon - 57,20%
2. Đỗ Tấn Hùng - 77,20%
3. Huỳnh Thị Loan -59,97%./.