Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

7 quán quân hội tụ trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week

Mai Mai (Vietnam+) Bản in

Tối 25/4, trên sàn Vietnam International Fashion Week 2016, 4 quán quân thời trang Việt Nam cùng trình diễn các bộ sưu tập ấn tượng của 3 quán quân Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển.