Ngày 24/4, Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển đảo tổ chức hội nghị triển khai đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" với sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành trung ương và các địa phương ven biển.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Hệ thống y tế hiện nay được tổ chức theo quy hoạch chung trong hệ thống y tế quốc gia; tuy nhiên, cũng chưa thống nhất về tổ chức ở một số tỉnh, huyện. Nhìn chung, năng lực của các trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế xã đảo còn hạn chế; các dịch vụ y tế (đặc biệt là chuyên khoa, kỹ thuật cao) chưa bao phủ hết đối với quân và dân đang sinh sống, làm việc trên biển đảo; thiếu hệ thống chuyển cấp cứu hiệu quả trên biển.

Hệ thống y tế các bộ, ngành có hoạt động kinh tế trên biển cũng chưa đáp ứng được việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người lao động; việc liên kết các lực lượng y tế trên biển đảo của các địa phương, bộ, ngành chưa toàn diện.

Từ năm 1991, việc chăm sóc sức khoẻ quân và dân trên biển, đảo đã triển khai theo mô hình kết hợp quân dân y mang lại hiệu quả tích cực; tuy nhiên, đến nay cũng bộc lộ nhiều bất cập do thiếu cơ chế liên kết các lực lượng y tế, chính sách xã hội chưa phù hợp, chính sách về tài chính-đầu tư chưa hợp lý.

Hiện nay, sự phát triển về qui mô dân số, sự phát triển kinh tế biển, thời tiết bất thường và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang là thách thức lớn đối với ngành y tế trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ quân và dân sinh sống, làm kinh tế và công tác trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Chính vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm triển khai đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời thảo luận những nội dung cơ bản, những mốc thời gian và nguồn lực để triển khai đề án trên phạm vi cả nước, trong phạm vi của các bộ, ngành và mỗi địa phương có liên quan làm cơ sở để Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch triển khai đề án.

Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" sẽ được triển khai tại 151 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương trong khoảng thời gian từ năm 2013-2020 với tổng ngân sách là 8.200 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án là bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người dân vùng biển, đảo; phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển, đảo; tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật đặc thù vùng biển đảo; trang bị kiến thức cho người dân vùng biển, đảo có thể tự bảo vệ sức khoẻ, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển, đảo; thực hiện đầy đủ các qui định quốc tế về đảm bảo y tế cho hoạt động trên biển.

Hiện nay, mô hình tổ chức mạng lưới y tế ở các tỉnh, thành phố ven biển không có sự khác biệt so với các địa phương khác trên cả nước và không có bộ phận chuyên trách quản lý nhà nước về y tế biển, đảo. Hệ thống y tế nhân dân vùng biển đảo hiện tại vừa thiếu, vừa chưa đủ năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe quân và dân trên biển, đảo. Mô hình kết hợp quân dân y trên biển đảo trong những năm qua là nòng cốt trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Thanh Thủy